Kjøpsbetingelser

1. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen registreres i vårt system. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg pr e-post. Vi anbefaler våre kunder å ta vare på ordrebekreftelsen til bestillingen er mottatt.

2. Priser

Alle våre priser er inkludert merverdigavgift. Porto og ekspedisjonsgebyr på kroner 69,- vil tilkomme hver utsendelse, men gjelder ikke for symbolgaver, støttegaver eller informasjonsmateriell. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før eventuell betaling og inkluderer alle utgifter ved kjøpet som emballasje, porto, frakt m.m.
Bestillinger på over kr. 500,- fritas for porto og ekspedisjonsgebyr.

3. Betaling

Kjøpesummen gjøres opp gjennom kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen reserveres på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon ved eventuell kansellering.

4. Levering og forsinkelse

Levering skjer på den måten og tidspunkt som oppgitt på ordrebekreftelsen. Vi bærer risikoen for produktene inntil de overtas av deg, dvs. når du har fått produktene i din besittelse. Vi sender normalt ut varene samme eller påfølgende arbeidsdag etter sendt bestilling. Dersom forsinket levering skulle forekomme, gir vi deg beskjed om dette så fort vi har kjennskap til det.

NB! Vi leverer ikke til utlandet!

5. Reklamasjon

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves, jf. Kjøpsloven §§30 flg.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, regnes normalt som produktfeil om ikke feil bruk kan påvises. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes muntlig eller skriftlig, og må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget den. Du har likevel alltid to måneders reklamasjonsfrist. Av bevishensyn anbefaler vi deg at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

6. Angrerett

Vi viser til angrerettloven av 21. desember nr.105, 2000.

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp, uten å oppgi noen grunn, innen 14 dager etter at du mottar leveransen. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema (ferdig utfylt av selger) sammen med leveransen, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må kjøper gi tilbakemelding til selger om at angreretten benyttes på en hensiktmessig måte. Kjøper er ikke forpliktet til å benytte angreskjemaet. Produktet må også leveres oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok det. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg som kunde.

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.
Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Ferdig utfylt angrerettskjema fra FORUT finner du her.

7. Personopplysninger

I forbindelse med den første bestillingen må du registrere deg som kunde hos FORUT. Vårt kunderegister er konfidensielt. Persondata vil ikke bli utlevert til en utenforstående tredjepart, i henhold til personopplysningen.

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare om du har samtykket til det.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss:

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling
PB 300
2803 Gjøvik
Tlf.: 61 18 74 00
Fax.: 61 18 74 01
Epost: forut@forut.no
Foretaksnummer: 951989827
Besøksadresse: Roald Amundsens veg 1b, 2816 Gjøvik

8. Skattefradrag

Får jeg skattefradrag ved kjøp av gaver? Gir du minst 500 kroner i gave til FORUT, får du fradrag på skatten. Dette gjelder kun ved symbolgaver og donasjoner på over 500 kroner. Skattefradraget gjelder ikke når du får noe tilbake som handlenett, leker og lignende.

Beløpsgrensen er på maks 30 000 kroner pr. år. For at du skal få skattefradraget på selvangivelsen må du gi oss personnummeret ditt slik at vi kan sende oversikt til ligningskontoret. For bedrifter og organisasjoner må vi ha organisasjonsnummer. Dette må sendes oss innen 30. desember ved utgangen av hvert år. Vennligst ring FORUT på tlf.: 61 18 74 00, eller skriv e-post på: forut@forut.no