Velkommen til FORUTs nettbutikk!

Ved å handle i FORUTs Nettbutikk støtter du FORUTs viktige utviklingsarbeid. God handel!

Rettferdig handel med direkteimporterte varer fra sør

FORUTs nettbutikk drives som en synergieffekt av vareimporten FORUT har for barneaksjonen som går ut til 1200 barnehager og skoler årlig. Varene direkteimporteres fra våre prosjekter og leverandører i sør – spesielt i Nepal og Sri Lanka. Vi har god oppfølging av våre leverandører og kan derfor tilby en rekke rettferdige produkter produsert under gode forhold.

Handler du i FORUTs nettbutikk sørger du ikke bare for å gi tilbake til små produsenter i sør, som sørger for livsviktige arbeidsplasser og gir grunnlag for vekst for hele lokalsamfunn – men du handler også varer som skaffer viktige inntekter til FORUTs arbeid i Asia og Afrika. Les vår policy for bærekraftig forretningspraksis.

 

FORUT er medlem i Etisk Handel Norge.
Det betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen (IK). Det gir trygghet for at vi driver innsamlings-virksomheten på en forsvarlig måte og at pengene går til det formålet som er oppgitt.